Виміри та розрахунки


Розробникам та ентузіастам пропонуємо:

Комплекс вимірів електромеханічних, акустичних характеристик динаміків

  • Графіки імпедансу динаміків
  • Параметри Тиля-Смолла (ТС-параметри). Частота основного резонансу (Fs). Добротність електрична, механічна, повна (Qes, Qms, Qts). Еквівалентний об’єм (Vas). Ефективна площа дифузору (Sd). Значення опору (Re).
  • Амплітудно-частотні характеристики динаміків в ближньому та дальньому полі. Ближнє поле – графік характеристики в низькочастотній області. Дальнє поле – графіки АЧХ в середньо-високо-частотній області на відстані 1м. По центру акустичної осі та кутові характеристики з відхиленням на 15, 30, 45 град.

Розрахунки, проектування, виготовлення

  • Розрахунки варіантів акустичного оформлення та вибір оптимальних
  • Рекомендації щодо вибору, застосування динаміків для ваших проектів акустичних систем
  • Розробка та виготовлення кросоверів
  • Проектування, виготовлення корпусів акустичних систем

Важливі моменти

Для чого рекомендується робити контрольні виміри характеристик саме тих екземплярів динаміків які ви плануєте використовувати у ваших проектах?

Далеко не всі виробники наводять точні дані характеристик своїх динаміків. Різні екземпляри динаміків можуть мати відхилення параметрів (іноді суттєво) від наведених виробником еталонних параметрів.

Якщо ви обираєте старі «вінтажні» динаміки, виміри їх характеристик робити обов’язково. По-перше розбіжності параметрів дуже суттєві для таких динаміків, по-друге характеристики з часом змінюються внаслідок зміни властивостей підвісів, шайб, дифузорів, магнітів. Також, якщо ваші динаміки після ремонту, немає гарантії у точному збереженні характеристик які були до нього. В цьому випадку теж слід актуалізувати їх параметри перед розробкою АС.

Виміри частотних характеристик конкретних екземплярів динаміків дозволяють визначити реальну чутливість, виявити проблемні зони АЧХ та спрогнозувати методи їх виправлення.

Для точного розрахунку акустичного оформлення та проектування корпусів самих лише ТС-параметрів не достатньо. Розрахунки при цьому не враховують особливостей АЧХ динаміків на низьких частотах, яка може досить суттєво відрізнятись від лінійної. В результаті корпус може бути розрахований не оптимально, що негативно відобразиться на АЧХ в низькочастотній області.

Керуючись виміряними даними ТС-параметрів та АЧХ динаміків можна точно виконати розрахунки акустичного оформлення та уникнути помилок при виготовленні корпусів. Бути впевненим в оптимальних рішеннях та використанні потенціалу обраних динаміків.

Вартість послуг

  • ТС-параметри + графік імпедансу пари динаміків низько-частотних, середньо-частотних, широкосмугових – 400 грн.
  • Графіки амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) пари динаміків низько-частотних, середньо-частотних, широкосмугових – 400 грн.
  • Виміри параметрів високочастотних динаміків. Графіки АЧХ в дальньому полі + графік імпедансу – 400 грн.

Для більш детальної інформації, будь ласка звертайтесь до нас. КОНТАКТИ

Comments Closed

Comments are closed.